top of page

Algemene voorwaarden

De cliënt gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Vita Sensus en verklaard hierbij te hebben kennis genomen van deze algemene voorwaarden door het lezen hiervan op deze website of tijdens zijn/ haar bezoek aan Vita Sensus.

Bij verhindering van een gemaakte afspraak dient u deze 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht. Bij voortijdig beëindigen van een contract betreft een Bodyfit abonnement  bent u verplicht het afgesloten tarief volledig te voldoen tot einde datum contract. 

Praktijk Vita Sensus en haar eigenaar Judith Reijnen zijn niet aansprakelijk, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de cliënt en/of diens eigendommen.

Behandelingen en sportactiviteiten dienen volgens de geldende prijslijst (zie informatie op de website) te worden voldaan direct na de behandeling of het intakegesprek. U kunt bij Vita Sensus betalen per pin.

Studio Vita Sensus / Judith Reijnen heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat haar uit hoofde van haar functie bekend wordt of is geworden. Met de verstrekte gegevens door cliënt wordt zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

bottom of page